Staff email login
event_revaluationLangkawiGlobalGeopark2015
Panorama Langkawi

Panorama Langkawi

Revaluation Langkawi Global Geopark 2015

Revaluation Langkawi Global Geopark 2015 at Geosite Machinchang Peak by Mr Pasquale Li Puma and Mr Pablo Rivas Palomo.

Share this post

Similar posts you might like...

Lawatan Teknikal Kerajaan Negeri Pulau Pinang

Gambar sekitar lawatan teknikal kerajaan negeri Pulau Pinang yang diketuai oleh T.Y.T. Tun Dato’ Seri Utama Ahmad Fuzi Bin Haji Abdul Razak selaku Yang Di-Pertua Negeri Pulau Pinang dan juga Sekretariat dari Pejabat Ahli Majlis Mesyuarat Kerajaan NegeriPulau Pinang (Pelancongan dan Ekonomi Kreatif)

阅读更多 »
Scroll to Top